Βασίλης Διαμαντόπουλος Σεμινάρια
IASMOS SOCIAL

IASMOS ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

theatromania
Η ΠΟΛΥ ΒΟΪΚΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ

Η ΠΟΛΥ ΒΟΪΚΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ

Αναμφίβολα ο χορός αποτελεί ένα μέσο ψυχαγωγίας αλλά και έναν τρόπο εκγύμνασης. Όταν ο στόχος μας είναι ο έντεχνος χορός αρχίζουμε πια να προσεγγίζουμε μία μορφή κινητικής και σωματικής έκφρασης  που θα οδηγήσουν τον ηθοποιό σε μία σωματική αποτύπωση συναισθημάτων και νοημάτων. Το μάθημα του χορού αφορά τεχνικές και ασκήσεις που θα αναπτύξουν τις δεξιότητες του σώματος και θα εμπλουτίσουν το κινησιολογικό λεξιλόγιο του ηθοποιού

Το μάθημα της κίνησης αποσκοπεί να βελτιώσει τον προσωπικό τρόπο έκφρασης του κάθε σπουδαστή μέσα από το σώμα του. Να διερευνήσει, να αυτοσχεδιάσει και να του δοθεί η δυνατότητα να πειραματιστεί μέσα από αυτό.

Τα δύο μαθήματα είναι αλληλένδετα γιατί μέσα από την κινητική δεξιότητα και τεχνική, ενθαρρύνεται και ενισχύεται η δημιουργική ικανότητα του ηθοποιού.

Στοιχεια

Κατηγορίες : Περιγραφή Μαθημάτων


Ημερομηνία: 19/05/2016
Μόνιμος σύνδεσμος άρθρου